The Beginner's Guide to Writing an Essay | Steps & Examples

 • el
 • es
 • id
 • pt
 • se
 • Een academisch essay is een doelgericht stuk tekst waarin een idee of argument wordt ontwikkeld met behulp van bewijs, analyse en interpretatie.

  Er zijn veel data-wpel-link="intern">typen essays die je als student kunt schrijven. De inhoud en data-wpel-link="intern">lengte van een essay hangt af van je niveau, studieonderwerp en cursusvereisten. De meeste essays op universitair niveau zijn echter data-wpel-link="intern">argumentatief: ze zijn bedoeld om de lezer te overtuigen van een bepaald standpunt of perspectief op een onderwerp.

  Het schrijfproces van een essay bestaat uit drie hoofdfasen:

  1. Voorbereiding: Beslis over je onderwerp, doe je onderzoek en maak een essayoverzicht.
  2. Schrijven: Stel je argument op in de inleiding, ontwikkel het met bewijzen in de hoofdtekst en sluit het af met een conclusie.
  3. Revisie: Controleer de inhoud, organisatie, grammatica, spelling en opmaak van je essay.

  In deze gids nemen we met je door wat je moet opnemen in de introductie, lichaam en conclusie van een academisch essay, aan de hand van paragrafen uit ons data-wpel-link="intern">interactief essayvoorbeeld.

  Schrijfproces van een essay

  Het data-wpel-link="intern">schrijfproces van voorbereiden, schrijven en reviseren geldt voor elk essay of werkstuk, maar de tijd en moeite die aan elke fase wordt besteed hangt af van het data-wpel-link="intern">type essay.

  Als je bijvoorbeeld een vijf-paragraads data-wpel-link="internal">expository essay krijgt voor een middelbare schoolklas, zul je waarschijnlijk de meeste tijd besteden aan het schrijfstadium; voor een data-wpel-link="internal">argumentatief essay op universitair leonportugal.casino niveau zul je daarentegen meer tijd moeten besteden aan het onderzoeken van je onderwerp en het ontwikkelen van een origineel argument voordat je begint te schrijven.

  1. Voorbereiding 2. Schrijven 3. Revisie
  • Bepaal je data-wpel-link="intern">essay-onderwerp
  • Doe je onderzoek en verzamel bronnen
  • Bedenk een data-wpel-link="intern">scriptie
  • Maak een data-wpel-link="internal">essay outline
  • Schrijf de data-wpel-link="intern">inleiding
  • Schrijf de data-wpel-link="internal">hoofdgedeelte, georganiseerd in data-wpel-link="internal">paragrafen
  • data-wpel-link="internal">Schrijf de data-wpel-link="internal">conclusie
  • Evalueer de data-wpel-link="internal">overall organisatie
  • Herzie de inhoud van elke paragraaf
  • data-wpel-link="internal">Prooflees je essay of gebruik een data-wpel-link="internal">Grammar Checker voor taalfouten
  • Gebruik een data-wpel-link="intern">plagiaat checker

  Voorbereiding voor het schrijven van een essay

  Voordat je begint met schrijven, moet je ervoor zorgen dat je een duidelijk idee hebt van wat je wilt zeggen en hoe je het gaat zeggen. Er zijn een paar belangrijke stappen die je kunt volgen om ervoor te zorgen dat je voorbereid bent:

  1. Begrijp je opdracht:Wat is het doel van dit essay? Wat is de lengte en de deadline van de opdracht? Is er iets dat je met je docent of professor moet bespreken?
  2. Bepaal een onderwerp: Als je zelf een onderwerp mag kiezen, probeer dan iets te kiezen waar je al wat vanaf weet en waar je interesse naar uitgaat.
  3. Doe je onderzoek: Lees  data-wpel-link="intern">primaire en secundaire bronnen en maak aantekeningen om je te helpen je standpunt en invalshoek over het onderwerp te bepalen. Deze gebruik je als bewijsmateriaal voor je punten.
  4. Bedenk een scriptie: De data-wpel-link="intern">thesis is het centrale punt of argument dat je wilt maken. Een duidelijke scriptie is essentieel voor een gericht essay - je moet er tijdens het schrijven naar blijven verwijzen.
  5. Maak een schets: Breng de ruwe data-wpel-link="internal">structuur van je essay in kaart in een data-wpel-link="internal">outline. Dit maakt het makkelijker om te beginnen met schrijven en houdt je op koers terwijl je bezig bent.

  Als je eenmaal een duidelijk idee hebt van wat je wilt bespreken, in welke volgorde, en welk bewijs je zult gebruiken, ben je klaar om te gaan schrijven.

  Krijg feedback over taal, structuur en opmaak

  Professionele redacteuren lezen en bewerken je paper door te letten op:

  • Academische stijl
  • Vage zinnen
  • Grammatica
  • Stijl consistentie

  target="_blank" rel="noopener" data-wpel-link="internal" data-service-name="Proofreading and Editing" data-service-location="in_text">Zie een voorbeeld

  De inleiding schrijven

  De inleiding zet de toon voor je essay. Hij moet de interesse van de lezer wekken en hem informeren over wat hij kan verwachten. De inleiding beslaat doorgaans 10-20% van de tekst.

  1. Haak je lezer

  De eerste zin van de inleiding moet de interesse en nieuwsgierigheid van de lezer wekken. Deze zin wordt ook wel de haak genoemd. Het kan een intrigerende vraag zijn, een verrassend feit, of een gewaagde uitspraak die de relevantie van het onderwerp benadrukt.

  Laten we zeggen dat we een essay schrijven over de ontwikkeling van braille (het lees- en schrijfsysteem met verhoogde puntjes dat wordt gebruikt door slechtzienden). Ons haakje kan een sterk statement maken dat over het onderwerp gaat:

  De uitvinding van braille was een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de handicap.

  2. Geef achtergrond over je onderwerp

  Daarna is het belangrijk context te geven die je lezer helpt je betoog te begrijpen. Dit kan inhouden dat je achtergrondinformatie verschaft, een overzicht geeft van belangrijk academisch werk of debatten over het onderwerp, en moeilijke termen uitlegt. Geef niet te veel details in de inleiding - je kunt ze uitwerken in de hoofdtekst.

  3. Presenteer de stelling

  Nadat je je data-wpel-link="intern">thesis statement- het centrale argument dat je gaat maken. De stelling verschaft focus en geeft je standpunt over het onderwerp aan. Het is meestal één of twee zinnen lang. De stelling voor ons opstel over braille zou er zo uit kunnen zien:

   Braille was het eerste schrijfsysteem dat speciaal voor blinden werd ontworpen en was een baanbrekend nieuw hulpmiddel voor toegankelijkheid. Het bood niet alleen praktische voordelen, maar hielp ook de culturele status van blindheid te veranderen.

  4. Breng de structuur in kaart

  Bij langere essays kun je de inleiding eindigen met een korte beschrijving van wat er in elk deel van het essay zal worden behandeld. Dit leidt de lezer door je structuur en geeft een voorproefje van hoe je betoog zich zal ontwikkelen.

  Voorbeeld van een inleiding van een essay

  De uitvinding van braille betekende een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de gehandicaptenzorg.Het door blinden en slechtzienden gebruikte schrift met opstaande punten werd ontwikkeld door Louis Braille in het Frankrijk van de negentiende eeuw. In een maatschappij die gehandicapten in het algemeen niet waardeerde, werd blindheid in het bijzonder gestigmatiseerd, en het gebrek aan toegang tot lezen en schrijven was een belangrijke barrière voor sociale participatie. Het idee van tactiel lezen was niet geheel nieuw, maar bestaande methoden gebaseerd op zichtsystemen waren moeilijk te leren en te gebruiken.Als het eerste schrijfsysteem dat was afgestemd op de behoeften van blinden, was braille een baanbrekend nieuw hulpmiddel voor toegankelijkheid. Het bood niet alleen praktische voordelen, maar hielp ook de culturele status van blindheid te veranderen.Dit essay begint met het bespreken van de situatie van blinden in het Europa van de negentiende eeuw. Vervolgens wordt de uitvinding van braille beschreven en het geleidelijke proces van acceptatie ervan binnen het blindenonderwijs. Vervolgens worden de verstrekkende gevolgen van deze uitvinding voor het sociale en culturele leven van blinden onderzocht.

  data-wpel-link="intern">Schrijf je essay inleiding

  Het schrijven van de hoofdtekst

  De hoofdtekst van je essay is de plaats waar je argumenten aandraagt ter ondersteuning van je stelling, bewijs levert en je idee√ęn ontwikkelt. Het doel is het presenteren, interpreteren en analyseren van de informatie en bronnen die je hebt verzameld om je betoog te ondersteunen.

  lengte van de hoofdtekst

  De lengte van de hoofdtekst hangt af van het soort essay. Gemiddeld bestaat de hoofdtekst uit 60-80% van je essay. Voor een middelbare school essay kunnen dit slechts drie alinea's zijn, maar voor een afgestudeerd essay van 6.000 woorden kan de body 8-10 pagina's in beslag nemen.

  Paragraafstructuur

  Om je essay een duidelijke data-wpel-link="internal">structuur te geven, is het belangrijk om het te organiseren in data-wpel-link="internal">paragrafen. In elke paragraaf moet één hoofdpunt of idee centraal staan.

  Dat idee wordt ge√Įntroduceerd in een  data-wpel-link="internal">onderwerpzin. De onderwerpzin moet in het algemeen voortkomen uit de vorige alinea en het punt introduceren dat in deze alinea wordt gemaakt. data-wpel-link="intern">Overgangswoorden kunnen worden gebruikt om duidelijke verbanden tussen zinnen te cre√ęren.

  Na de onderwerpzin presenteer je bewijsmateriaal zoals gegevens, voorbeelden of data-wpel-link="intern">citaten uit relevante bronnen. Zorg ervoor dat je het bewijs interpreteert en verklaart, en laat zien hoe het je algemene argumentatie helpt ontwikkelen.

  Voorbeeld van een alinea uit een essay

  Het gebrek aan toegang tot lezen en schrijven bracht blinden in de negentiende-eeuwse samenleving in een ernstig nadeel.Tekst was een van de belangrijkste methoden waarmee mensen zich bezighielden met cultuur, communiceerden met anderen en toegang hadden tot informatie; zonder een goed ontwikkeld leessysteem dat niet afhankelijk was van het gezichtsvermogen, werden blinden uitgesloten van sociale participatie (Weygand, 2024). Terwijl gehandicapten in het algemeen werden gediscrimineerd, werd blindheid algemeen beschouwd als de ergste handicap, en werd algemeen aangenomen dat blinden niet in staat waren een beroep uit te oefenen of zichzelf te verbeteren door middel van cultuur (Weygand, 2024).Dit toont het belang aan van lezen en schrijven voor de sociale status in die tijd: zonder toegang tot tekst werd het onmogelijk geacht volledig deel te nemen aan de maatschappij. Blinden werden uitgesloten van de ziende wereld, maar waren ook volledig afhankelijk van zienden voor informatie en onderwijs.

  data-wpel-link="intern">Zie het volledige essayvoorbeeld

  De conclusie schrijven

  De conclusie is de laatste alinea van een essay. Ze mag over het algemeen niet meer dan 10-15% van de tekst in beslag nemen. Een sterke conclusie van een essay:

  • Komt terug op je scriptie
  • Bindt je hoofdpunten samen
  • Laat zien waarom je argument belangrijk is

  Een goede conclusie moet eindigen met een memorabele of impactvolle zin die de lezer achterlaat met een sterke eindindruk.

  Wat je niet in een conclusie moet opnemen

  Om de conclusie van je essay zo sterk mogelijk te maken, zijn er een paar dingen die je moet vermijden. De meest voorkomende fouten zijn:

  • Het opnemen van nieuwe argumenten of bewijzen
  • Het ondermijnen van je argumenten (bijv. "Dit is slechts √©√©n benadering van vele")
  • Het gebruik van afsluitende zinnen als "Samengevat..." of "Samenvattend..."
  Voorbeeld van een conclusie van een essay

  Braille maakte de weg vrij voor dramatische culturele veranderingen in de manier waarop blinden werden behandeld en de mogelijkheden die voor hen beschikbaar waren.De innovatie van Louis Braille bestond erin bestaande leessystemen opnieuw te bekijken vanuit het perspectief van blinden, en het succes van deze uitvinding vereiste dat ziende leraren zich aanpasten aan de realiteit van hun leerlingen in plaats van andersom. In die zin droeg braille bij aan bredere maatschappelijke veranderingen in de status van blindheid.Nieuwe toegankelijkheidshulpmiddelen bieden praktische voordelen aan degenen die ze nodig hebben, maar ze kunnen ook de perspectieven en houdingen veranderen van degenen die ze niet nodig hebben.

  data-wpel-link="intern">Schrijf de conclusie van je essay

  Essay-checklist

  Lecture slides

  data-wpel-link="external" target="_blank" rel="nofollow external noopener">Open Google Slides data-wpel-link="internal">Download PowerPoint

  Veel gestelde vragen over het schrijven van een essay

  data-wpel-link="internal">Wat is een essay?

  Een data-wpel-link="internal">essay is een doelgericht stuk tekst dat verklaart, beargumenteert, beschrijft of vertelt.

  Op de middelbare school moet je misschien veel verschillende data-wpel-link="internal">soorten essays schrijven om je schrijfvaardigheid te ontwikkelen.

  Academische essays op universitair niveau zijn meestal data-wpel-link="internal">argumentatief: je ontwikkelt een duidelijke data-wpel-link="internal">thesis over je onderwerp en verdedigt je standpunt met behulp van bewijs, analyse en interpretatie.